Skip to main content

Digitaliseringsprojecten

Met het thema Digitaliseringsprojecten wordt een basis gelegd voor het vergroten van kennis over de Middeleeuwse samenleving en stadsontwikkeling in het grensgebied. Door inzet van ICT worden instanties en burgers geholpen om (gedeeld) erfgoed door nieuwe visualisaties te beleven.

In 2016 en 2017 heeft het netwerk twee projecten kunnen afronden:

    1. HISGIS Leer/Ostfriesland

    2. Digitalization Frisian Law of the Middle Ages

HisGIS Leer/Ostfriesland

 

Coördinatie: Paul Wessels (Ostfriesische Landschaft).

In Nederland is het digitale programma HisGIS ontwikkeld. Met het programma, dat online beschikbaar is, kunnen gebruikers hun eigen historische kaarten samenstellen. Hierdoor kan het verleden zichtbaar gemaakt worden en kunnen nieuwe, ruimtelijke patronen worden ontdekt. HisGIS geldt als een best practice voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur voor geschiedenis en erfgoed. Het programma is ontwikkeld door de Fryske Akademy en kon als voorbeeld gebruikt worden voor de digitalisatie van historische data en stadskaarten uit de Oost-Friese stad Leer.

 

De Ostfriesische Landschaft, het Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen in Aurich (LGLN), het Niedersächsische Landesarchiv, de stad Leer, het Heimatmuseum Leer en de Fryske Akademy hebben, onder leiding van prof. dr. J. A. Mol (Fryske Akademy) en dr. P. Weßels (Ostfriesische Landschaft), samen dit pilotproject uitgevoerd.

Deze HisGIS dient als proefproject voor Ostfriesland. Na de goedkeuring door het Geschiedenisnetwerk is begonnen aan HisGIS Leer. Het is één van de drie deelprojecten van het Geschiedenisnetwerk.

Het LGNG heeft de kaarten van het oorspronkelijk Pruisisch kadaster gegeorefereerd en bewerkt. Daarbij zijn de locaties van een ruimtelijk object vastgelegd in een tweedimensionaal referentiesysteem.  Vervolgens zijn de kaarten door de GIS-expert Johan Feikens (Fryske Akademy) gevectoriseerd. Tegelijkertijd heeft het Niedersächsische Landesarchiv in Aurich digitale kopieën van het perceelsregister uit Leer, het zogenoemde Urflurbuch, laten vervaardigen. Een vrijwilliger van het stadsarchief Leer, Manfred Wegner, heeft de gegevens in een excelbestand getranscribeerd en heeft bovendien een grote dataverzameling van persoonsgegevens uit het stadsarchief ter beschikking gesteld, die aan de data van het perceelsregister toevoegd konden worden.

Op 24 januari 2017 werd HisGIS Leer in het raadhuis van de stad in aanwezigheid van de burgemeester Beatrix Kuhl gepresenteerd.

Voor meer informatie zie de website van HisGIS.

 

Digitalisering van Middeleeuws Oud-Fries Recht

 

 

Coördinatie: Han Nijdam (Fryske Akademy)

Het recht is het best gedocumenteerde domein van de Middeleeuwse samenleving en biedt kansen om de historische relaties en verbindingen in het EDR-gebied te onderzoeken.

Dit deelproject concentreert zich op het invloedrijke Oud-Friese recht, dat de kustregio’s tussen de rivieren Vlie en Wezer bevatte. Dit gebied bevat de huidige provincies Friesland en Groningen en de Duitse regio Ostfriesland. In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn, deels onafhankelijk van elkaar, digitale infrastructuren ontwikkeld voor de bestudering van rechtsteksten.

Onderzocht zal worden hoe deze systemen geïntegreerd en uitgebreid kunnen worden met Oud-Friese rechtsteksten die zich in Duitse archieven bevinden. Een workshop met enkele internationale experts moet bijdragen aan een agenda voor onderzoek en musealisering van dit belangrijke thema.