Skip to main content

Waddenacademie

 

Adres
Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121a
8911 BS Leeuwarden
Nederland

Telefoon
+31 (0) 58 - 233 9030

E-mail
info(at)waddenacademie.nl

Website
www.waddenacademie.nl

De Waddenacademie is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. Ze heeft het doel breed toepasbare en integrale kennis over duurzame ontwikkeling van het kustgebied te verspreiden en daarbij een voortrekkersrol te spelen. Deze kennis zal ook de lokale en regionale economie ondersteunen. Wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders en beleidsmakers zullen elkaar ontmoeten en samen, op basis van interdisciplinaire kennisuitwisseling duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelen. Dit is belangrijk, omdat veel onderzoek naar het waddengebied zich beperkt tot fysische processen. Maar de Wadden zijn ook relevant voor andere wetenschappelijke disciplines. De Wadden spelen bij de ontwikkeling van de regio’s Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland een grote rol. Daarom is het gebied ook voor economen en historici belangrijk.

De Waddenacademie heeft drie werkterreinen. Ten eerste worden voor het Waddengebied belangrijke onderzoeksvragen geformuleerd. Ze bevordert ten tweede de samenwerking in het onderzoek op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Ze biedt ten derde informatie en bevordert uitwisseling tussen experts van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

In 2004 is het rapport Ruimte voor de Wadden van de adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) verschenen. In het rapport werd een onafhankelijke Waddenacademie aanbevolen. Ze werd eind 2008 opgericht en maakte aanvankelijk onderdeel uit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Op 1 juli 2014 werd de Waddenacademie als stichting geregistreerd en opereert vanaf dit moment zelfstandig. De Waddenacademie wordt ondersteunt door het Waddenfonds dat door de provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland wordt gedragen. Er is een Raad van Toezicht en een adviescommissie van wetenschappers uit verschillende disciplines. De directie bestaat uit vijf wetenschappers (van de domeinen ecologie, economie, geowetenschappen, klimaat en water, alsook cultuurgeschiedenis). Er zijn vier medewerkers in het beheer van de stichting werkzaam.