Skip to main content

Fryske Akademy

 

Adres
Doelestraat 8
8911 DX Leeuwarden
Nederland

Telefoon
058 - 213 14 14

E-mail
fa(at)fryske-akademy.nl

Website
www.fryske-akademy.nl

De Fryske Akademy is een onderzoeksinstituut in het hart van de stad Leeuwarden. Zoals de naam al zegt, is de Fryske Akademy een instituut dat zijn onderzoek toelegt op de Friese taal, geschiedenis en cultuur, alsook de samenleving in Fryslân.

Eén van de opdrachten van de Fryske Akademy is de kennis over de Friese taal, geschiedenis en gemeenschap door onderzoek te vergroten. De resultaten worden zowel aan een nationaal als aan een internationaal publiek gepresenteerd. Ze worden in wetenschappelijke boeken, artikelen en rapporten gepubliceerd en bij lezingen, congressen en symposia gepresenteerd. Bovendien wordt de kennis over de Friese taal in het Woordenboek der Friese Taal verspreid. Het historisch-geografische informatiesysteem HisGIS is door de Fryske Akademy geïnitieerd en online voor iedereen beschikbaar. De Fryske Akademy ontwikkelt eigen projecten en participeert in projecten van andere instituties. De Akademy biedt onderdak aan een Europees kenniscentrum voor meertaligheid, Mercator Research Centre. Jaarlijks wordt een groot aantal publicaties uitgegeven. 

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er plannen voor de oprichting van een Friese onderzoekacademie geweest. Maar eerst in het jaar 1938 wordt de Fryske Akademy met hulp van de provinciale overheid opgericht. Sindsdien is ze in het Coulonhûs midden in het stadscentrum van Leeuwarden gevestigd. Jonge aspirant-wetenschappers worden bijzonder welkom geheten en bij hun onderzoek ondersteund. Daarnaast kunnen geïnteresseerden een beroep doen op de kennis van het instituut. Graag worden vragen beantwoord of suggesties voor projecten rond om de Friese taal, geschiedenis en samenleving in ontvangst genomen. Zo is het centrum voor iedereen geopend die zich met Fryslân bezig wil houden.

Rond 60 medewerkers zijn bij de Fryske Akademy werkzaam. Het onderzoek is georganiseerd in acht themagroepen die geleid worden door acht projectleiders/ onderzoekers. Het werk van de Fryske Akademy wordt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de provincie Fryslân financieel ondersteund.

Voor de Fryske Akademy is de inzet voor het Geschiedenisnetwerk van belang omdat er over de grens ook Frieslanden zijn. Deze regio’s in Duitsland en Nederland hebben een gezamenlijke verleden en een verwante taal. Door de samenwerking tussen de instellingen uit deze regio’s zouden nieuwe inzichten opgedaan worden waarvan alle betrokkenen kunnen profiteren.