Skip to main content

Emsländische Landschaft

 

Adres
Schloss Clemenswerth
49751 Sögel
Duitsland

Telefoon
+49 (0)5952 9323-0

E-mail
info(at)emslaendische-landschaft.de

Website
www.emslaendische-landschaft.de

De Emsländische Landschaft e.V. bevordert cultuur en kunst, de regionale tradities en heemkunde in de Landkreis Emsland en de graafschap Bentheim. Ze vervult een veelheid aan werkzaamheden: onderzoek en analyse van de geschiedenis van de regio en familiegeschiedenis, stimuleren van streekliteratuur en van de Platduitse taal, de inzet ter behoud en onderzoek van volkskunde en folklore, monumentenzorg, behoud en ontwikkeling van het natuurlijke landschap, alsook de bevordering van kunst en handwerk, muziek en muzikale vorming, kinderen- en jeugdcultuur en theaterpedagogie door het onderhouden van een theaterschool. De doelen van de Emsländische Landschaft zijn de bevordering van cultuuronderwijs, het culturele leven en regionaal onderzoek.

De Emsländische Landschaft werd in het jaar 1979 opgericht. Ze hoort bij de Arbeitsgemeinschaft der Landschaften und Landschaftsverbände in Nedersaksen. Ze heeft de opdracht culturele en kunstzinnige projecten van regionale betrokken met middelen van het land Nedersaksen te ondersteunen. Deze cultuurpolitieke opdracht vormt een zwaartepunt van het werk van de Emsländische Landschaft. De vereniging ondersteunt de beide werkgroepen familieonderzoek (AFEL) en geschiedenis. De AFEL publiceert regelmatig het tijdschrift Emsländische und Bentheimer Familienforschung en organiseert jaarlijks een voorouders- en boekenbeurs. In kader van de boekenserie Emsland/Bentheim. Beiträge zur Geschichte publiceert de werkgroep geschiedenis voortdurend wetenschappelijke bijdragen over de regio.

Het werk van de vereniging wordt door vijf vakgroepen ondersteunt, waarin experts en geïnteresseerde burgers samenwerken. Deze werken vrijwillig aan de volgende onderwerpen: Exposities, demografische verandering in het landelijk gebied, kinderen- en jongerencultuur/ podiumkunst, muziek alsook Nederduits. De doelgroep van de vereniging is vooral het algemene publiek. Ze wil de bewoners van de regio bij de cultuur betrekken.

Het bureau van de Emsländische Landschaft is gevestigd in Pavillon Mergentheim van het Schloss Clemenswerth te Sögel. De vereniging zonder winst wordt gedragen door de Landkreisen Emsland en Graafschap Bentheim, alsook door de Emsländische Heimatbund en de Heimatverein Graftschaft Bentheim. De Emsländische Landschaft wordt ook gefinancierd door de bijdragen van de leden, middelen van het bondsland Nedersaksen en door donaties.

De Emsländische Landschaft heeft ervaring met het werken in een project van de Duits-Nederlandse vereniging EUREGIO. In het kader van het INTERREG-programma werd in 2014 samen met het regeringsdistrict Münster, de Landkreis Osnabrück en de provincies Gelderland en Overijssel een onderzoek in opdracht gegeven, dat zich richtte op een toekomstagenda op het gebied van cultuur voor de periode 2015-2020. Deze ervaringen kunnen voor het opbouwen van het netwerk van nut zijn. Door de deelname aan het geschiedenisnetwerk verstevigt de Emsländische Landschaft zijn contracten in de Noordelijke regio van Nedersaksen en Nederland. Bovendien kan het netwerk van nut zijn voor het onderzoek naar de regionale geschiedenis en die van het Land Nedersaksen.