Skip to main content

Disclaimer

 

 

Stichting Fryske Akademy (Kamer van Koophandel: kvk 41000640), hierna te noemen Fryske Akademy, verleent u hierbij toegang tot www.gesnet.eu ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Fryske Akademy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Fryske Akademy spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fryske Akademy.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fryske Akademy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De Website heeft geen enkele relatie met andere websites of diensten die gebruik maken van de naam "gesnet" of "Geschiedenisnetwerk".

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fryske Akademy.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fryske Akademy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.