Skip to main content

Migratie in de Eems Dollard Regio

Tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk

Datum: donderdag 6 april 2017

Locatie: Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft, Lingen (D)

 

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. In de tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk lag het accent op het thema migratie. Bovendien werden resultaten van twee projecten gepresenteerd, die in het kader van een INTERREG V-aanvraag met succes zijn afgerond.

De dag stond in het teken van grensoverschrijdende migratie in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Zo werd de tweetalige publieksbrochure ‘Migratie in de Eems Dollard Regio. Leren en werken over de grens’ gepresenteerd. Deze bundel met bijdragen van volkskundigen en historici is geredigeerd door de Emsländische Landschaft in nauwe samenwerking met het Emsland Museum. Drie auteurs lichtten hun bijdragen tijdens de conferentie toe. De publicatie maakte deel uit van een netwerkproject, mede mogelijk gemaakt door de vijfde ronde van het INTERREG-programma. Ook andere aspecten uit het netwerkproject werden gepresenteerd. Zo berichtte Meindert Schroor van de Waddenacademie over een wetenschappelijke inventarisatie en onderzoeksagenda voor migratiegeschiedenis in het Waddengebied.
Jannis Panagiotidis en Christoph Rass traden als keynote  sprekers van de conferentie op. Beide professoren zijn verbonden aan het Institut für Migrationsgeschichte und interultelle Studien (IMIS) van de universiteit Osnabrück. In hun bijdragen werd de verbinding met de actualiteit gelegd. Prof. Panagiotidis deed dit door parallellen te trekken tussen vluchtelingencrises toen en nu. Prof. Rass berichtte over onderwijsprojecten, waarin scholieren de migratiegeschiedenis van hun eigen familie onderzoeken.

Met de tweede conferentie werd de eerste fase van het geschiedenisnetwerk afgesloten. In het voorjaar en de zomer van 2017 wordt een nieuwe fase voorbereid. Daarbij zal voortgeborduurd worden op de migratiegeschiedenis. Beoogde thema’s betreffen daarnaast de cultuurgeschiedenis en landschapsgeschiedenis. Het netwerk fungeert als platform en staat derhalve open voor personen en organisaties die een project rondom de grensoverschrijdende geschiedenis willen.

 

Programma

10.00     Ontvangst met koffie/thee

10.30     Welkom Hermann Bröring, president Emsländische Landschaft
10.40     Opening door Marijn Molema, coördinator Geschiedenisnetwerk, Fryske Akademy

10.50     Jannis Panagiotidis (Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Universität Osnabrück): No Apocalypse Now, or: What Migration History Can Tell Us About The Current "Refugee Crisis"
11.50     Christoph Rass (Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Universität Osnabrück): Identitätsangebote in der Migrationsgesellschaft. Vorstellung eines Modellprojekts in der Region Emsland/Bentheim

12.30     Lunch

13.00     Optioneel: Rondleiding door het stadsarchief Lingen of door het Emslandmuseum Lingen

13.30     Migratie in de Eems Dollard Regio. Leren en werken over de grens: een deelproject van het Geschiedenisnetwerk, met presentaties van Kerstin Kontny, Linda Wilken en Maleen Knorr.


14.20     Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van migratie in het Nederlands-Duitse Waddengebied: een deelproject van het Geschiedenisnetwerk, met presentaties van Meindert Schroor en Hidde Feenstra (Waddenacademie).

14.45     Vooruitblik

15.30     Borrel

 

 

Uitnodiging en routebeschrijving

De uitnodiging en de routebeschrjiving kunnen worden gedownload in het Nederlands (pdf) en Duits (pdf).