Skip to main content

Eerste conferentie van het Geschiedenisnetwerk

Datum: 20 september 2016

Locatie: Drents Archief, Assen

In de eerste conferentie van het geschiedenisnetwerk zijn ideeën en projecten gepresenteerd die uitgevoerd konden worden met behulp van een INTERREG V-subsidie.

Enerzijds informeerden de deelnemende instituten over de al lopende projecten met betrekking tot digitalisering en migratie. Hier werd het project HisGIS Leer onder de leiding van prof. dr. J. A. Mol en dr. P. Weßels gepresenteerd. Het idee om naar Nederlands voorbeeld de digitalisering van stadskaarten ook in Duitsland door te voeren werd zeer gewaardeerd en kon succesvol in de Oost-friese stad Leer toegepast worden. Kijk hier voor meer informatie.

De Emsländische Landschaft en de Waddenacademie presenteerden de actuele projecten op het terrein van migratiegeschiedenis.

De bijeenkomst diende als oriënterend overleg en als bouwsteen in het formuleren van een samenwerkingsagenda. In brainstormsessies werden nieuwe ideeën voor de toekomst verzameld, zoals landschapsgeschiedenis.

In de tweede conferentie in april 2017 zijn de voltooide projecten gepresenteerd.

    Het verslag van deze eerste conferentie kunt u hier downloaden.