Skip to main content

Presentatie HisGIS Leer (Leer, 26-01-2017)

Op 26 januari 2017 werd HISGIS (historisch Geografisch Informatiesysteem) Leer gepresenteerd in het raadhuis van Leer. De lancering van de eerste Duitse versie van het digitaal programma HISGIS vond onder aanwezigheid van de burgemeester Beatrix Kuhl plaats.

Doordat geografische kaarten en data uit het verleden van Leer samengevoegd zijn, kunnen gebruikers diverse historische infrastructuren opzoeken, aangepast naar hun eigen behoefte.

 

 

 

Het pilotproject is om twee redenen bijzonder: Het werd in het kader van het geschiedenisnetwerk uitgevoerd in een nauwe samenwerking van Duitse en Nederlandse organisaties. De digitalisatie van historische data en stadskaarten van Leer geschiedde door de Ostfriesische Landschaft, het Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen in Aurich (LGLN), het Niedersächsische Landesarchiv, de stad Leer, het Heimatmuseum Leer en de Fryske Akademy, onder de leiding van prof. dr. J. A. Mol (Fryske Akademy) en dr. P. Weßels (Ostfriesische Landschaft). Bovendien werd op basis van het Nederlandse systeem speciaal voor Ostfriesland een aangepaste versie van de HISGIS-viewer ontworpen.

Voor meer informatie zie de website van HisGIS.

Zie ook de informatiepagina over Digitaliseringsprojecten.