Skip to main content

'Tödden en Hollandgänger'

 

Het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden en het Emslandmuseum in het Duitse Lingen hebben samen een tentoonstelling met de naam 'Tödden en Hollandgänger' ingericht. In het Emslandmuseum worden de geschiedenis en achtergrond van de arbeidsmigratie tussen Duitsland en Nederland belicht, en dan met name de Noord-Duitse seizoensarbeiders en de handelsvertegenwoordigers in de provincie Friesland. De tentoonstelling laat zien hoe het dagelijks leven en het seizoensgebonden werk van grasmaaiers en turfkotters, venters en groothandelaren eruit zagen. De lange afwezigheid van huis heeft altijd invloed gehad op zowel het werk als de privésituatie. Ook is er aandacht voor de situatie van de huidige migrantenarbeiders in Friesland en Emsland.

Lees HIER het krantenartikel in de Lingener Tagespost. 

 

 

Geslaagde derde conferentie

 

Vol met nieuwe inspiratie kijken wij terug op een geslaagde derde conferentie van het Geschiedenisnetwerk, dat als thema 'Plaatsen van grensregionaal bewustzijn' had. De boeiende verhalen in de ochtend van Paul Wessels en José Martin (als vervanger van Dirk Mulder) en de prikkelende stellingen van de workshops in de middag hebben er voor gezorgd dat de basis voor samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland weer een stukje is verbreed.
Wij danken alle bezoekers en de collega's voor en achter de schermen voor hun inzet en de Fryske Akademy voor hun gastvrijheid.
Het verslag van deze dag staat nu online.

[foto: Hindrik Sijens]

  

Het Geschiedenisnetwerk

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en onderzoeksprojecten worden personen en organisa­ties dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat tevens een agenda voor de toekomst.

Onze samenwerking draagt ertoe bij de afzonderlijke historische perspectieven op de geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland met elkaar te verbinden. Zo bouwen we aan de geschiedenis van een Europees grensgebied – een geschiedenis die mensen nader tot elkaar brengt en grensoverschrijdend cultuurtoerisme bevordert.