Skip to main content

3 december 2019: 4de Conferentie Landschapsgeschiedenis in Aurich

 

De 4de conferentie van het Geschiedenisnetwerk vindt plaats op dinsdag 3 december 2019. Gastheren zijn het Schlossmuseum Jever, het Niedersächsische Landesarchiv- locatie Aurich en de Ostfriesische Landschaft.
De conferentie vindt plaats in het Landschapsforum van de Ostfriesische Landschaft in Aurich (Georgswall 1-5, 26603 Aurich). Met het thema "Natuur en cultuur in de geschiedenis - Aspecten van een bijzondere relatie in het Friese kustgebied" wordt de geschiedenis van het landschap van de Noordzeekust met zijn moeras, zandgronden en heide belicht.

Programma en aanmelden
Klik hier voor het programma en informatie over aanmelden.

 

 

Geslaagde derde conferentie in Leeuwarden (NL)

 

Vol met nieuwe inspiratie kijken wij terug op een geslaagde derde conferentie van het Geschiedenisnetwerk, dat als thema 'Plaatsen van grensregionaal bewustzijn' had. De boeiende verhalen in de ochtend van Paul Wessels en José Martin (als vervanger van Dirk Mulder) en de prikkelende stellingen van de workshops in de middag hebben er voor gezorgd dat de basis voor samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland weer een stukje is verbreed.
Wij danken alle bezoekers en de collega's voor en achter de schermen voor hun inzet en de Fryske Akademy voor hun gastvrijheid.
Het verslag van deze dag staat nu online.

[foto: Hindrik Sijens]

  

Het Geschiedenisnetwerk

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en onderzoeksprojecten worden personen en organisa­ties dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat tevens een agenda voor de toekomst.

Onze samenwerking draagt ertoe bij de afzonderlijke historische perspectieven op de geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland met elkaar te verbinden. Zo bouwen we aan de geschiedenis van een Europees grensgebied – een geschiedenis die mensen nader tot elkaar brengt en grensoverschrijdend cultuurtoerisme bevordert.