Skip to main content

Registratie conferentie geopend

Op woensdag 12 september 2018 vindt de derde Conferentie van het Geschiedenisnetwerk plaats. Dit jaar komt het netwerk bij elkaar in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Er is een gevarieerd programma samengesteld met lezingen en workshops. Wilt u bij de conferentie aanwezig zijn? Meldt u zich dan nu aan via 'registreren'.

 [foto's: Ruben van Vliet
Leeuwarden-Friesland European Capital of Culture 2018]

 

 

Plaatsen van grensregionaal bewustzijn

Waar vinden we de geschiedenis die Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met elkaar verbindt? Deze vraag keert voortdurend terug in de ontmoetingen tussen personen en organisaties die samenkomen in het Geschiedenisnetwerk. Tijdens de 3e conferentie zullen we ons concentreren op plaatsen van grensregionaal bewustzijn.
We zullen op zoek gaan naar plekken die aan weerszijden van de grens herinneringen oproepen. Om wat voor soort herinneringen gaat het dan? Welke rol spelen deze plaatsen in ons hedendaagse historische besef? En bieden plaatsen van grensregionaal bewustzijn kansen voor het intensiveren van grensoverschrijdende geschiedbeoefening? 

Het Geschiedenisnetwerk

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en onderzoeksprojecten worden personen en organisa­ties dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat tevens een agenda voor de toekomst.

Onze samenwerking draagt ertoe bij de afzonderlijke historische perspectieven op de geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland met elkaar te verbinden. Zo bouwen we aan de geschiedenis van een Europees grensgebied – een geschiedenis die mensen nader tot elkaar brengt en grensoverschrijdend cultuurtoerisme bevordert.