Skip to main content

Geslaagde derde conferentie

Vol met nieuwe inspiratie kijken wij terug op een geslaagde derde conferentie van het Geschiedenisnetwerk. De boeiende verhalen in de ochtend van Paul Wessels en José Martin (als vervanger van Dirk Mulder) en de prikkelende stellingen van de workshops in de middag hebben er voor gezorgd dat de basis voor samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland weer een stukje is verbreed.

Wij danken alle bezoekers en de collega's voor en achter de schermen voor hun inzet en de Fryske Akademy voor hun gastvrijheid.

Verslagen en presentaties van deze dag worden gauw online geplaatst.

[foto: Hindrik Sijens]

Plaatsen van grensregionaal bewustzijn

Waar vinden we de geschiedenis die Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met elkaar verbindt? Deze vraag keert voortdurend terug in de ontmoetingen tussen personen en organisaties die samenkomen in het Geschiedenisnetwerk. Tijdens de 3e conferentie zullen we ons concentreren op plaatsen van grensregionaal bewustzijn.
We zullen op zoek gaan naar plekken die aan weerszijden van de grens herinneringen oproepen. Om wat voor soort herinneringen gaat het dan? Welke rol spelen deze plaatsen in ons hedendaagse historische besef? En bieden plaatsen van grensregionaal bewustzijn kansen voor het intensiveren van grensoverschrijdende geschiedbeoefening? 

 [foto: Ruben van Vliet/  Leeuwarden-Friesland European Capital of Culture 2018]

 

 

Het Geschiedenisnetwerk

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en onderzoeksprojecten worden personen en organisa­ties dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat tevens een agenda voor de toekomst.

Onze samenwerking draagt ertoe bij de afzonderlijke historische perspectieven op de geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland met elkaar te verbinden. Zo bouwen we aan de geschiedenis van een Europees grensgebied – een geschiedenis die mensen nader tot elkaar brengt en grensoverschrijdend cultuurtoerisme bevordert.