Skip to main content

Over ons

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en onderzoeksprojecten worden personen en organisa­ties dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat tevens een agenda voor de toekomst.

Onze samenwerking draagt ertoe bij de afzonderlijke historische perspectieven op de geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland met elkaar te verbinden. Zo bouwen we aan de geschiedenis van een Europees grensgebied – een geschiedenis die mensen nader tot elkaar brengt en grensoverschrijdend cultuurtoerisme bevordert.

 

 

 

Conferentieverslag: Migratie in de Eems Dollard Regio

De tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk, op 6 april jl. in Lingen (D), stond in het teken van grensoverschrijdende migratie in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Zo werd de tweetalige publieksbundel ‘Migratie in de Eems Dollard Regio. Leren en werken over de grens’ gepresenteerd. Deze bundel met bijdragen van volkskundigen en historici is geredigeerd door de Emsländische Landschaft in nauwe samenwerking met het Emsland Museum. Drie auteurs lichtten hun bijdragen tijdens de conferentie toe. De publicatie maakte deel uit van een netwerkproject, mede mogelijk gemaakt door de vijfde ronde van het INTERREG-programma. Ook andere aspecten uit het netwerkproject werden gepresenteerd. Zo berichtte Meindert Schroor van de Waddenacademie over een wetenschappelijke inventarisatie en onderzoeksagenda voor migratiegeschiedenis in het Waddengebied.

Jannis Panagiotidis en Christoph Rass traden als keynote sprekers van de conferentie op. Beide professoren zijn verbonden aan het Institut für Migrationsgeschichte und interultelle Studien (IMIS) van de universiteit Osnabrück. In hun bijdragen werd de verbinding met de actualiteit gelegd. Prof. Panagiotidis deed dit door parallellen te trekken tussen vluchtelingencrises toen en nu. Prof. Rass berichtte over onderwijsprojecten, waarin scholieren de migratiegeschiedenis van hun eigen familie onderzoeken.

Download hier het conferentieverslag (pdf) van Jana Schatto.

Vervolg
Met de tweede conferentie werd de eerste fase van het geschiedenisnetwerk afgesloten. In het voorjaar en de zomer van 2017 wordt een nieuwe fase voorbereid. Daarbij zal voortgeborduurd worden op de migratiegeschiedenis. Beoogde thema’s betreffen daarnaast de cultuurgeschiedenis en landschapsgeschiedenis. Het netwerk fungeert als platform en staat derhalve open voor personen en organisaties die een project rondom de grensoverschrijdende geschiedenis willen.


Leren en werken over de grens

Het Geschiedenisnetwerk wil weten wat de voor- en nadelen zijn van werken en leren over de grens. Daarom zoeken wij Nederlandse werknemers die in Duitsland werken - en Duitse werknemers die in Nederland werken. Ook zijn wij op zoek naar Duitse jongeren die in Emmen, Enschede, Groningen of Leeuwarden studeren. Middels een 'Schreibaufruf' verzamelen we individuele migratie- en grenservaringen in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. De vragenlijst kan online gedownload worden en aan de Emsländische Landschaft worden gestuurd. Lees hier meer over ons onderzoek naar migratiegeschiedenis.

Workshop over migratiegeschiedenis in Groningen op 29 augustus 2016

Lees hier meer over de workshop New perspectives on the history of migration in the Northern Netherlands and the Northwest of Germany die plaatsvond in Groningen op 29 augustus 2016.

 

 

Geschiedenisnetwerk

Geschiedenis en erfgoed in de grensregio verdienen duurzame samenwerking tussen Duitsers en Nederlanders. Deze conclusie werd getrokken tijdens een samenkomst van historici (Historikertreffen) in 2014. Enkele maanden later stichtten vier Noordwest-Duitse en drie Noord-Nederlandse organisaties het Geschiedenisnetwerk. Vanaf de oprichting staat het netwerk open voor nieuwe leden, activiteiten en projecten.

Het project wordt onder anderen door middelen van het INTERREG V-programma van de Europese Unie ondersteund.